CNNTURK'ÜN EVRİM YANILGILARI

 

İKİNCİ BÖLÜM: MAYMUNLAŞTIRILMAK İSTENEN İNSANLAR

Homo heidelbergensis ve Nearderthaller

Walking With Cavemen belgeseli Homo erectus ve Homo ergaster hakkındaki canlandırmalarından sonra bir kez daha tarih içinde yolculuk yaparak 500 bin yıl öncesine varmaktadır. Bu dönemde ele alınan insan ırkları; Homo heidelbergensis (archaic Homo sapiens olarak da bilinir) ve Neandertallerdir.

Belgeselde Darwinist önyargılar gereği bu insanlar yine "ilkel insan" olarak tasvir edilmektedir. Oysa önyargıları bir kenara bırakır ve sadece kanıtları ele alırsak, bu insanları "ilkel" saymak için hiçbir gerekçe olmadığını görürüz.
Neandertal insanları CNNNTurk belgeselinde hayalgücü olmayan ilkel maymun-adamlar gibi gösterilse de, kanıtlar bu insanların ileri bir kültüre sahip olduğunu göstermektedir. Neandertallerin müzik yeteneğine sahip oldukları bile kanıtlanmıştır.

Homo heidelbergensis günümüz insanından ancak çok küçük farklılıklarla ayrılır. Hatta bazı araştırmacılar, bu ırkın temsilcilerinin günümüzde hala yaşamakta olduklarını söyleyerek Avustralyalı Aborijin yerlilerini örnek gösterirler. Aborijin yerlileri de aynı bu ırk gibi kalın kaş çıkıntılarına, içeri doğru eğik bir çene yapısına ve biraz daha küçük bir beyin hacmine sahiptirler. Ayrıca çok yakın bir geçmişte Macaristan'da ve İtalya'nın bazı köylerinde bu insanların yaşamış olduklarına dair çok ciddi bulgular elde edilmiştir.

Neandertaller de özgün bir insan ırkıdır. Beyin hacmi ortalamalarının günümüz ortalamasından bile yüksek olduğu bilinmektedir. Bir zamanlar Darwinist önyargılar sonucunda yarı-maymun yaratıklar olarak gösterilen Neandertaller hakkındaki tüm "ilkellik" iddiaları bir bir çürümüştür. Bu konuda önde gelen bir otorite sayılan New Mexico Üniversitesi'nden paleoantropolog Erik Trinkaus şöyle yazar:

"Neandertal kalıntıları ve günümüz insanı kemikleri arasında yapılan ayrıntılı karşılaştırmalar göstermektedir ki, Neandertallerin anatomisinde ya da hareket, alet kullanımı, zeka seviyesi veya konuşma kabiliyeti gibi özelliklerinde günümüz insanlarından aşağı sayılabilecek hiçbir şey yoktur."20

 

     

 


Notlar :
20-Erik Trinkaus, "Hard Times Among the Neanderthals", Natural History, cilt 87, Aralık 1978, s. 10; R. L. Holloway, "The Neanderthal Brain: What Was Primitive", American Journal of Physical Anthropology Supplement, Cilt 12, 1991, s. 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.