CNNTURK'ÜN EVRİM YANILGILARI

 

İKİNCİ BÖLÜM: MAYMUNLAŞTIRILMAK İSTENEN İNSANLAR

Kafatası Hacmi Karşılaştırmaları ve Maymunlar ile İnsanlar Arasındaki Büyük Fark

Darwinistlerin çoğu zaman evrimci bir bakış açısıyla yorumladıkları kafatası hacmi karşılaştırmaları, son veriler ışığında, evrim teorisinin aleyhine dönmüş durumdadır. 1998 yılında yapılan ve Science dergisinde "Hominid Beyninin Evrimi: Görünüş Aldatıcı Olabilir" başlığıyla yayınlanan bilimsel makalede, önceki yıllarda yapılan kafatası hacmi ölçümlerinde özellikle Australopithecus türlerinin boyutunun yanlış bir teknik nedeniyle abartıldığı ortaya konmuştur. Makalenin yazarı D. Falk, evrimci iddialara da yer vermekle birlikte, 2 milyon yıl kadar önce hominid kafatası boyutunda "dramatik bir yükseliş" olduğunu ve "beyin hacminin neredeyse iki katına çıktığını" yazmak durumunda kalmıştır.21

Evrimci önyargılar bir kenara bırakılarak düşünüldüğünde, bu bulgunun açık sonucu şudur: Bundan 2 milyon yıl kadar önce, ilk insanlar ortaya çıkmıştır ve bu insanların beyin hacimleri, kendilerinden önce yaşamış maymunlarınkinden iki kat daha büyüktür.

Yani ortada bir "evrim" değil, "aniden ortaya çıkış" durumu vardır.

Evrimcilerin bu konuda malzeme edindikleri en önemli nokta, "erken Homo sapiens" denen ilk insanların (Homo ergaster, Homo erectus veya Homo heidelbergensis) kafatası hacimlerinin günümüz ortalamasından daha düşük olmasıdır. Ancak bu durum, söz konusu insanların "ilkel" oldukları anlamına gelmez; çünkü gerçekte günümüz insanının kafatası hacmi de ırklara ve bireylere göre çok büyük farklılıklar içermektedir ve "erken Homo sapiens" örnekleri, günümüz insanının kafatası hacmi yelpazesine kolaylıkla sığmaktadır. Şemada görüldüğü gibi:

SINIFLAMA BEYİN HACMİ
Goril 340 - 752 cc
Şempanze 275 - 500 cc
Australopithecus 370 - 515 cc
Homo habilis 552 cc (ortalama)
Homo ergaster 854 cc (ortalama)
Homo erectus 850 - 1250 cc
Homo neanderthalensis 1100 - 1700 cc
Homo sapiens(günümüz insanı) 700 - 2200 cc

Günümüzde yaşayan insanların kafatası hacimlerinin 700 cc'den 2200 cc'ye kadar değiştiği bilinmektedir. Fosil kayıtlarına baktığmızda, insana özgü söz konusu kafatası hacmine sahip olan fosillerin Homo ergaster ile başladığını, Homo erectus ve Homo neanderthalensis'i (Neandertal adamı) içine aldığını görürüz. Daha önceki fosiller (yani Australopithecus ve Homo habilis) ise, açıkça maymunların kafatası hacmine sahiptir. Kafatası hacimlerini gösteren üstteki şema, insanların yeryüzünde aniden ve hiçbir ataları olmadan ortaya çıktıklarını yani yaratıldıklarını bir kez daha göstermektedir.(Şema kaynağı: Casey Luskin "Intelligent Design, Human Evolution, and Bioethics", www.ideacenter.org)

 

     

 


Notlar :
21-Falk, D., "Hominid Brain Evolution: Looks Can Be Deceiving," Science, 280:1714 (June 12, 1998)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.