CNNTURK'ÜN EVRİM YANILGILARI

 

SONUÇ

CNNTurk, Walking With Cavemen belgeselini yayınlayarak Türk toplumuna "insanın evrimi" iddialarının bilimsel bir gerçek olduğu izlenimini vermek istiyor olabilir. Ancak bu mesaj, tek kelimeyle bir aldatmaca olacaktır; çünkü evrim teorisinin tümü gibi "insanın evrimi" teorisi de tam anlamıyla kriz içindedir.

Ve bu durum, bu teorinin savunucuları tarafından bile itiraf edilmektedir.

İnsanın kökeni konusundaki ünlü yayınlardan biri olan Discovering Archeology dergisinde, derginin editörü Robert Locke tarafından yazılan makalede
"insanın atalarını aramak, ışıktan çok ısı veriyor" denmekte ve ünlü evrimci paleoantropolog Tim White'ın şu itirafı aktarılmaktadır: "Bugüne dek cevaplayamadığımız sorulardan dolayı hepimiz hüsrana uğramış durumdayız."27

Sorun, evrim teorisinin tüm iddialarının bilimsel kanıtlarla sürekli ters düşmesidir. Kanıtlar, yeryüzündeki farklı canlı gruplarının -insanlar dahil- hep aniden ve kendi özgün yapılarıyla ortaya çıktıklarını göstermektedir. Bu ise "evrim"e değil, "bilinçli tasarım"a yani yaratılışa delildir.

Bu nedenledir ki bugün bilim dünyasında, evrim teorisinin dogmatik taraftarlarına karşı "bilinçli tasarım hareketi"nin (Intelligent Design Movement) bilimsel meydan okuyuşu yankılanmaktadır.

CNNTurk yetkililerinin, bu gerçekleri araştırmaları, "bilinçli tasarım"ın kanıtlarını inceleyerek gerçekleri izleyicilerine aktarmaları gerekmektedir. Ve eğer yaşamın kökeni hakkında gerçekten bilimsel belgeseller yayınlamak istiyorlarsa, Walking With Cavemen benzeri Darwinizm'i körü körüne savunan filmler yerine objektif belgesellere başvurabilirler.

Böylece CNNTurk izleyicileri de, Darwinist propagandalarla aldatılmak yerine, kanıtları objektif olarak inceleme imkanı bulacaklardır.

Ve kanıtları objektif olarak inceleyen herkes, şu açık gerçeği görecektir: Yeryüzünde yaşamın kaynağı rastlantısal, kör bir "evrim süreci" değil, yaratılıştır. Allah tüm canlı gruplarını özgün ve mükemmel vücut yapılarıyla ayrı ayrı yaratmıştır.

     

 


Notlar :
27-Robert Locke, "Family Fights" Discovering Archaeology, July/August 1999, pp. 36-39


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu site Harun Yahya'nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.